|Algemene Voorwaarden| Update 2021
close menu

|Algemene Voorwaarden| Update 2021

Vanaf 01-01-2021 werken we onze Algemene- Verkoops-en Onderhoudsvoorwaarden bij!

U kan deze consulteren op Algemene Voorwaarden – INTERIT

We vatten de belangrijkste wijzigingen samen:

  • Rubriek 1, Artikel 14 voegt een niet-afwervingsbeding toe. Onze medewerkers zijn onze voornaamste assets en we zetten hen graag op (heel) lange termijn in bij u, maar ook bij andere klanten. Een niet-afwervingsbeding biedt u én ons bijkomende garanties hierrond;
  • In Rubriek 2 staan we stil bij elke verhuur van een ICT-installatie, waar dit voorheen specifiek was gericht op telefooncentrales.  Rubriek 2 is dan ook in zijn geheel daaromtrent bijgewerkt.
Support
Let's talk